Advokatfirmaet Thorsberg
Akersgata 47/49

Firmaet har kontor sentralt i Oslo, Akersgata 47/49.

Kontoret drives av advokat Hans Erik Thorsberg i kontorfellesskap med fire andre advokater.

Hovedsakelig arbeider jeg med: erstatnings og forsikringsrett, trygd og yrkesskade, arbeidsrett, familiesaker og strafferett. Jeg kan ta i mot nye klienter på kort varsel.

Har mange faste klienter, de fleste privatpersoner. Kontoret betjener også forretningsklienter.
En stor del av mine nye klienter kommer på bakgrunn av gode referanser fra fornøyde klienter.

Jeg tar i mot klienter fra hele landet, men spesielt dekkes østlandsområdet, dvs Oslo og Akershus, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Telemark og Buskerud.

Konsultasjon kan avtales lokalt om ønskelig.

Kontoret tar Fri Rettshjelp saker, som er en offentlig støtteordning
Det betyr at det offentlige hjelper deg økonomisk når du trenger advokat, men det er ulike vilkår knyttet til ordningen.
Reglene varierer ut i fra hvilke saker det er snakk om, hvor mye inntekt du har osv.

Aktuelle saker innenfor fri rettshjelp er: Personskade, trygd(klagesaker), oppsigelse/bolig, oppsigelse/arbeidsforhold, felleseie/skifte, barnefordeling/samvær/daglig omsorg, statens lønnsgarantiordning, vold/kvinnemishandling, strafferett og barnevernssaker.

Prisene varierer fra Kr 970, (fri rettshjelp) til Kr 2000 pr time. Prisene er eksklusive moms.

Jeg treffes på disse telefon numrene:
932 25 465 og 22 40 55 80

E-postadr: adv-th@online.no

Post adresse er: Postboks 6748, St Olavs Plass
0130 OSLO